2016

De noodzaak van agrarische administratie

Als u een onderneming in de agrarische sector heeft, dan verplicht de overheid u om een aantal administratieve handelingen uit te voeren. Zo moet u uw onderneming aangemeld hebben en is het noodzakelijk om een agrarische administratie bij te houden. Met name vanuit milieuoogpunt worden er strenge eisen gesteld aan agrarische bedrijven. Verplicht voeren van agrarische administratie In de administratie moet u gegevens bijhouden over de productie van uw agrarische onderneming, maar ook over de aan- en afvoer van meststoffen en het gebruik daarvan.