Volg Roos op weg naar een all-round consultant!

De noodzaak van agrarische administratie

Als u een onderneming in de agrarische sector heeft, dan verplicht de overheid u om een aantal administratieve handelingen uit te voeren. Zo moet u uw onderneming aangemeld hebben en is het noodzakelijk om een agrarische administratie bij te houden. Met name vanuit milieuoogpunt worden er strenge eisen gesteld aan agrarische bedrijven.

Verplicht voeren van agrarische administratie

In de administratie moet u gegevens bijhouden over de productie van uw agrarische onderneming, maar ook over de aan- en afvoer van meststoffen en het gebruik daarvan. Niet alleen wil de overheid dat u deze gegevens jaarlijks aanlevert, maar stelt ze ook eisen aan de manier waarop u deze aanlevert. U moet deze namelijk per zogenaamde diercategorie bijhouden. U mag zelf bepalen hoe u deze gegevens exact bijhoudt, maar er zijn wel voorschriften voor het programma waar u dit in doet.

Bewaarplicht van gegevens

Het is van belang om uw agrarische administratie op orde te hebben, want hiermee moet u de juistheid van de gegevens die u doorgeeft aan kunnen tonen. Er geldt een minimale bewaarplicht van vijf jaar voor alle documenten die betrekking op uw bedrijfsvoering. Denkt u daarbij aan het bewaren van alle facturen die gaan over de inkoop van dieren, voer en meststoffen, en de verkoop van bijvoorbeeld melk en eieren. Maar ook alle contracten en eigendomsaktes die u voor uw onderneming aangaat moeten zorgvuldig geadministreerd worden.

Administratie kost veel tijd

Als agrarisch ondernemer ligt uw prioriteit uiteraard niet bij het bijhouden van uw administratie. Het is een bijkomende taak, die u naast uw dagelijkse werkzaamheden moet uitvoeren. Door de steeds strengere en uitgebreidere regelgeving, en de sancties die liggen op het niet nakomen daarvan, is het niet mogelijk om dit in weinig tijd te doen. Het goed bijhouden van uw administratie zal u dus uiteindelijk veel tijd kosten.

Voordelen van administratie uitbesteden

Zelfs wanneer u goed op de hoogte bent van de regelgeving en de eisen die worden gesteld aan de administratie van uw agrarische onderneming, kost het bijhouden daarvan u veel tijd. Een gespecialiseerd administratiekantoor kan een groot deel van deze tijdsbelasting wegnemen voor u. Het voordeel van het uitbesteden van uw administratie ligt niet alleen in tijdswinst, waardoor u zich meer kunt concentreren op uw agrarische (kern)activiteiten, maar ook in het profiteren van een uitstekende en gespecialiseerde kennis van de agrarische sector en alle regelgeving die daarvoor geldt. Zo vermijdt u het risico op eventuele sancties en kunt u daarnaast mogelijk profiteren van regelingen, waar u nog niet eerder van op de hoogte was. Kijkt u voor meer informatie en alle mogelijkheden bij AEC Uden.


Delen